Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
16 / 11.10.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 241 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 242 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 243 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 244 Virastopäällikkö/4

Kehitysvammaisten asumisyksiköiden vuokrien jyvitysten määräytymisperiaatteiden tarkistus (pdf) (html)


§ 245 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Tapulikaupungin asukastiloja koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 246 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponnesta siirtymisestä kolmen pilarin periaatetta noudattavaan kestävän kehityksen raportointiin (pdf) (html)


§ 247 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 kevätkauden kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 248 Virastopäällikkö/8

Kauppapalvelujen hankintapäätöksen oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Mainio Vire Oy Oikaisuvaatimus

Liite 2

Mainio Vire Oy oikaisuvaatimuksen liite 1

Liite 3

Mainio Vire Oy oikaisuvaatimuksen liite 2

Liite 4

Mainio Vire Oy oikaisuvaatimuksen liite 3

Liite 5

Mainio Vire Oy oikaisuvaatimuksen liite 4

Liite 6

Servea Oy vastine oikaisuvaatimuksesta

Liite 7

Servea Oyn vastineen liite 1

Liite 8

Servea Oyn vastineen liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Virastopäällikkö/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 250 Virastopäällikkö/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 251 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 252 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 253 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 254 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.