Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
14 / 27.09.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 217 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 218 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 219 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 220 Virastopäällikkö/4

Psykoterapiakuntoutuksen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysvirasto, vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta 2017 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) (html)


§ 223 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (pdf) (html)


§ 224 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 talousarviomäärärahojen ylitysoikeusesitys (pdf) (html)


§ 226 Virastopäällikkö/10

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä säädetyn päätösvallan käyttäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 227 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen koulutustapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 229 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 230 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 231 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.