Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
13 / 13.09.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 205 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 206 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 207 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 208 Virastopäällikkö/4

Esitys lasten foniatrian työryhmän siirrosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HUSiin siirtyvät henkilöt

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston digisuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 210 Virastopäällikkö/6

Psykoterapiakuntoutuksen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot (pdf) (html)


§ 211 Virastopäällikkö/7

Kotihoidon asiakkaiden aterioiden subventiot (pdf) (html)

Liite 1


§ 212 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vanhusasiamiehen vakanssin perustamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 213 Virastopäällikkö/9

Eron myöntäminen terveysasemien johtajalääkärille (pdf) (html)


§ 214 Talous- ja tukipalvelut/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 215 Virastopäällikkö/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 216 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.