Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
12 / 30.08.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 189 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 190 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 191 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 192 Virastopäällikkö/4

Esitys lasten foniatrian työryhmän siirrosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)


§ 193 Virastopäällikkö/5

Hammaslaboratoriopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä hankintavaltuuksista päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614 /2007 6§)

Liite 2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614 /2007 6§)

Liite 3

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 4

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 5

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614 /2007 6§)

Liite 6

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 7

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 8

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 9

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 10

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614 /2007 6§)

Liite 11

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614 /2007 6§)

Liite 12

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 13

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614 /2007 6§)

Liite 14

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Salaisia / hankinta-asetus 614 /2007 6§)


§ 194 Virastopäällikkö/6

Erittely talousarvioraamin vaatimista toimenpiteistä ja muutoksista sosiaali- ja terveysviraston palveluihin (pdf) (html)


§ 195 Virastopäällikkö/7

Vanhuspsykiatrian siirtoon liittyvä määrärahasiirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:n välillä (pdf) (html)


§ 196 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuuksien korjaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Virastopäällikkö/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 198 Virastopäällikkö/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 199 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 200 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 201 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 202 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 203 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 204 Virastopäällikkö/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.