Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 16.08.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 168 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 169 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 170 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 171 Virastopäällikkö/4

Lääkärityövoiman hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Virastopäällikkö/5

Kolmen psykiatrisen päiväsairaalan muuttaminen intensiiviseksi avohoidoksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Virastopäällikkö/6

Lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon ohjauksen sekä tuetun asumisen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)


§ 174 Virastopäällikkö/7

Lastensuojelun tehostetun perhetyön hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6 §)


§ 175 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistusta koskevista lakiluonnoksista (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Kantolan aloitteeseen asunnottomien kontti-majoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 16.3.2016 asia 12

Liite 2

Aloite 200 konttiasunnon rakentamisesta


§ 177 Virastopäällikkö/10

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sevanderin ym. valtuustoaloitteesta liittyen psykiatristen sairaanhoitajien toimintaan Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä (pdf) (html)

Liite 1


§ 178 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen ym. aloitteesta työehtosopimusten noudattamisesta henkilökohtaisia avustajia välittävissä ostopalveluissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Virastopäällikkö/12

Meilahden virkistyskeskuksen toiminnan jatkuminen (pdf) (html)

Liite 1

Vetoomus Meilahden virkistyskeskuksen säilyttämiseksi

Liite 2

Adressi Meilahden virkistyskeskuksen puolesta


§ 180 Virastopäällikkö/13

Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen koulutustapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 182 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 183 Virastopäällikkö/16

Liikaa maksetun palkan takaisinperintää koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.6.2016

Liite 2

Laskelma koulutuspäiviltä takaisinperittävästä palkasta

Liite 3

Lastensuojelun sosiaalityön päällikön selvitys 14.7.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 185 Virastopäällikkö/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 186 Virastopäällikkö/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 187 Virastopäällikkö/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 188 Virastopäällikkö/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.