Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 / 14.06.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 149 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 150 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 151 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 152 Virastopäällikkö/4

Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi terveysasemilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Virastopäällikkö/5

Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevision 2030 päivitys (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Virastopäällikkö/7

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen matkamäärien muutos (pdf) (html)


§ 156 Virastopäällikkö/8

Lääkärityövoiman hankinta (pdf) (html)


§ 157 Virastopäällikkö/9

Mielenterveyskuntoutujien palveluiden hankinta Niemikotisäätiöltä (pdf) (html)

Liite 1

Niemikotisäätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Liite 2

Niemikotisäätiön sopimusluonnos.pdf


§ 158 Virastopäällikkö/10

Toimeentulotuen sähköisen asioinnin ja asiakirjahallinnan ylläpitopalvelujen optiokausien 2017–2018 käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Virastopäällikkö/11

Haagan ja Myllypuron kuntoutuskotien muuttaminen sosiaalihuoltolain mukaiseksi asumiseksi (pdf) (html)


§ 160 Virastopäällikkö/12

Kolmen psykiatrisen päiväsairaalan muuttaminen intensiiviseksi avohoidoksi (pdf) (html)


§ 161 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2017 - 2019 (pdf) (html)


§ 162 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 163 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 164 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 165 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 166 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 167 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.