Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
09 / 31.05.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 136 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 137 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 138 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 139 Virastopäällikkö/4

Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi terveysasemilla (pdf) (html)


§ 140 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysvirasto talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018–2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Virastopäällikkö/6

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston kauppapalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) § 6)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Virastopäällikkö/8

Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevision 2030 päivitys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle alueiden eriarvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmäaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 146 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 147 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 148 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.