Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
08 / 24.05.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 125 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 126 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 127 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 128 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysvirasto talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2018–2019 (pdf) (html)


§ 129 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kaupungin henkilöstön asemasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 130 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta työllisyyden hoidon turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 131 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sote-palvelujen parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 132 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta Tyttöjen Talon ja Poikien Talon toiminnan jatkon turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 133 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta omaishoitajien jaksamisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 134 Virastopäällikkö/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 135 Virastopäällikkö/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.