Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
07 / 17.05.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 110 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 111 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 112 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 113 Virastopäällikkö/4

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo (pdf) (html)


§ 114 Virastopäällikkö/5

Eteläisen ja kaakkoisen kotihoitoyksikön kotiaterioiden hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (2007/614) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettujen Wallgren ja Honkasalo valtuustoaloitteesta hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaaliasiamiesten selvityksestä vuonna 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteeseen koskien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta lasten ja nuorten digityöskentelyn terveyshaittoja ehkäisevän toimintamallin kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 119 Virastopäällikkö/10

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 120 Virastopäällikkö/11

Läsnäolovelvollisuuden määrääminen sosiaali- ja terveyslautakunnassa (pdf) (html)


§ 121 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 122 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 123 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 124 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.