Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
06 / 03.05.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 95 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 96 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 97 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 98 Virastopäällikkö/4

Eteläisen ja kaakkoisen kotihoitoyksikön kotiaterioiden hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)


§ 99 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston kauppapalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)


§ 100 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017 - 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettujen Wallgren ja Honkasalo valtuustoaloitteesta hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)


§ 102 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen toivomusponnesta asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelusta yhdessä asukkaiden kanssa (pdf) (html)


§ 103 Virastopäällikkö/9

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelma ja tarvepäätös sekä esitys hankesuunnitelman hyväksymisestä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (pdf) (html)


§ 104 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Virastopäällikkö/11

Sote-lautakunnan jäsenen osallistuminen koulutustapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Virastopäällikkö/12

Terveysaseman terveyskeskuslääkärin virkasuhteen irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

liite 1 Palvelussuhteen päättämismenettelyn aloittaminen

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 13

Muistio keskustelusta 14.9.2011

Liite 14

Terveyskeskuslääkärin kuuleminen 12.2.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 108 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 109 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.