Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
05 / 19.04.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 81 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 82 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 83 Virastopäällikkö/3

Sosiaali- ja terveysvirasto, vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta 2017 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Virastopäällikkö/4

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 85 Virastopäällikkö/5

Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2016 kesäajan toimintojen supistukset (pdf) (html)


§ 87 Virastopäällikkö/7

Pegasos- ja Effica-potilastietojärjestelmien käyttöpalvelujen jatkaminen (pdf) (html)


§ 88 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017-2024 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Virastopäällikkö/9

Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2016-000812 Oikaisuvaatimus 21.1.2016

Liite 2

Johtajahammaslääkärin ja johtavan ylihammaslääkärin 16.2.2016 päivätty lausunto

Liite 3


§ 90 Virastopäällikkö/10

Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2016-000808 Oikaisuvaatimus 21.1.2016

Liite 2

Johtajahammaslääkärin ja johtavan ylihammaslääkärin 16.2.2016 päivätty lausunto oikaisuvaatimuksesta

Liite 3


§ 91 Virastopäällikkö/11

Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin kielteiseen päätökseen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2016-000814 Oikaisuvaatimus 21.1.2016

Liite 2

Johtajahammaslääkärin ja johtavan ylihammaslääkärin 16.2.2016 päivätty lausunto

Liite 3


§ 92 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 93 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 94 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.