Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
04 / 05.04.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 70 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 71 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 72 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 73 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 29.2.2016 (pdf) (html)


§ 74 Virastopäällikkö/5

Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 syyskauden kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 76 Virastopäällikkö/7

Hammaslaboratoriopalvelut, optiokauden käyttöönotto (pdf) (html)

Liite 1


§ 77 Virastopäällikkö/8

Hammaslaboratoriopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 8

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 9

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 10

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 11

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 12

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 13

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 14

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 15

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 16

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 17

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)

Liite 18

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§)


§ 78 Virastopäällikkö/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 79 Virastopäällikkö/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 80 Virastopäällikkö/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.