Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
03 / 15.03.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 55 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 56 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 57 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 58 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 tilinpäätös (pdf) (html)


§ 59 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 60 Virastopäällikkö/6

Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutus (pdf) (html)


§ 61 Henkilöstö- ja kehittämispalvelut/7

Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma Helsinkiin 2007–2015, Savuton Helsinki, loppuraportti sosiaali- ja terveyslautakunnalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 62 Virastopäällikkö/8

Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkamäärän vähennyksen kohdentaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Virastopäällikkö/9

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.

Liite 2

Päätös 15.12.2015 § 373 Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille v. 2016

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Virastopäällikkö/10

Henkilökohtaisille avustajille maksettavat työaikakorvaukset sekä muut erilliset korvaukset (pdf) (html)


§ 65 Virastopäällikkö/11

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisen määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Talous- ja tukipalvelut/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Oranssi ry:n kiinteistön peruskorjaukseen tarkoitetusta lainahakemuksesta (pdf) (html)


§ 67 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnnan lausunto kiinteistölautakunnalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosiksi 2017-2026 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 68 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 69 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.