Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
02 / 01.03.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 20 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 22 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 23 Virastopäällikkö/4

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Virastopäällikkö/5

Määrärahan myöntäminen vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaan vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HIAP ry:n hakemuksen liitteet

Liite 3


§ 25 Virastopäällikkö/6

Alkoholiperheen lasten tuki ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Alkoholiperheen lasten tuki ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 26 Virastopäällikkö/7

Alzahra islamilainen yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Alzahra islamilainen yhdistys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 27 Virastopäällikkö/8

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)


§ 28 Virastopäällikkö/9

Kytösuontien pysäköinti Oy:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Kytösuontien pysäköinti Oy

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 29 Virastopäällikkö/10

Leikkiväki ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Leikkiväki ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 30 Virastopäällikkö/11

POPPOO 6-A-kilta ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Poppoo 6 A-kilta ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 31 Virastopäällikkö/12

Pääkaupunkiseudun Hengitys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Pääkaupunkiseudun Hengitys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 32 Virastopäällikkö/13

Sovinto ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Sovinto ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 33 Virastopäällikkö/14

Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 34 Virastopäällikkö/15

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 35 Virastopäällikkö/16

YAD Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosaston oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Youth Against Drugs ry:n Pääkaupunkiseudun paikallisosasto

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 36 Virastopäällikkö/17

Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen integraatiosopimuksen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Virastopäällikkö/18

Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkamäärän vähennyksen kohdentaminen (pdf) (html)


§ 38 Virastopäällikkö/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien sen selvittämistä miten palveluasumiseen pääsyn kriteerit turvaavat vanhusten hyvän hoidon ja elämän laadun (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Virastopäällikkö/20

Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 momentti)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Virastopäällikkö/21

Hankintaoikaisu kotihoidon kotisiivouspalveluiden hankintapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 momentti)

Liite 2

Liite 2 VTKL palvelut Oy oikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Virastopäällikkö/22

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Virastopäällikkö/23

Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen koulutustapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Virastopäällikkö/24

Varallisuusraja sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumisen tuessa (pdf) (html)


§ 44 Virastopäällikkö/25

Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan asiakasmaksut (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Virastopäällikkö/26

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran vanhusten ja vammaisten kuljetusmahdollisuuksien kehittämistä koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 46 Virastopäällikkö/27

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloitteesta nuorten radikalisoitumisen ennaltaehkäisemistä koskevan moniammatillisen työryhmän perustamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Virastopäällikkö/28

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sari Mäkimattilan ym. aloitteesta internet-verkkoyhteyden järjestämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin (pdf) (html)


§ 48 Virastopäällikkö/29

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma) (pdf) (html)

Liite 1

AM-2016 ohjelmaluonnos 30.11.2015

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Virastopäällikkö/30

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Rene Hurstin ym. valtuustoaloitteeseen mahdollisuudesta perustaa tyhjänä oleviin kiinteistöihin kriisimajoitusta asunnottomille (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu, Hursti Renë ym. valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 22


§ 50 Virastopäällikkö/31

Oikaisuvaatimus terveyskeskuslääkärin virkasuhteen purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2

Johtavan ylilääkärin lausunto 18.1.2016

Liite 3

Kutsu palvelussuhteen päättämismenettelyn aloittamiseen 24.11.2015

Liite 4

Terveyskeskuslääkärin vastine 30.11.2015

Liite 5

Muistio kuulemistilaisuudesta 1.12.2015

Liite 6

Varoitus 18.7.2013 asiakirjoineen

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Virastopäällikkö/32

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 52 Virastopäällikkö/33

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 53 Virastopäällikkö/34

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 54 Virastopäällikkö/35

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.