Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
01 / 19.01.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 4 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin kaupunkikonsernin sosiaali- ja terveysviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus


§ 5 Virastopäällikkö/5

Kotihoidon kotisiivouspalvelut (pdf) (html)

Liite 1

LIITE1 Tarjouspyyntö

Liite 2

LIITE2 Kysymykset ja vastaukset.pdf

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 momentti)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Virastopäällikkö/6

Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen koulutustapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 7 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 16.2.2016 kokouksen peruminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen vanhusten asuntojen muutostöitä koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 9 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Riitta Skoglundin kokemusasiantuntijoita koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 10 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien sen selvittämistä miten palveluasumiseen pääsyn kriteerit turvaavat vanhusten hyvän hoidon ja elämän laadun (pdf) (html)


§ 11 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipaleen 4.11.2015 aloitteeseen koskien psykiatristen ja oikeuspsykiatristen potilaiden palveluasuntojen puutetta Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Tuomo Valokaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien mahdollisuutta järjestää ruokajakeluun asianmukaiset tilat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu, Tuomo Valokainen ym. valtuustoaloite Kvsto 9.9.2015 asia 19

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle perhekeskuspilotti Itäkatu 11 tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Virastopäällikkö/14

Oikaisuvaatimus painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua ja hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 16 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 17 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 18 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 19 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.