Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
22 / 15.12.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 369 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 370 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 371 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 372 Virastopäällikkö/4

Toimenpideohjelma sosiaali- ja terveysviraston ruotsin kielellä tuotettujen palvelujen kehittämiseksi 2016-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöksen liite: Hakijoiden taloustiedot päätöstaulukot 1. - 9..pdf

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Esityksen liite: Hakijoiden taloustiedot taulukot 1. - 9.

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Virastopäällikkö/6

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2016 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Virastopäällikkö/8

Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2016 (pdf) (html)


§ 377 Virastopäällikkö/9

Palveluasumisen osavuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan asiakasmaksut (pdf) (html)


§ 378 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen Nordic Health Technology & eHealth Forum 2016 -tapahtumaan (pdf) (html)


§ 379 Virastopäällikkö/11

Lastensuojelupalvelujen hankinta - option käyttö (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 380 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 381 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SKP:n ja Helsinki-listan (valtuutettu Yrjö Hakanen) ryhmäaloitteeseen pakolaisten auttamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 382 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle Karviaismäen toimintakeskuksen perusparannuksen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 384 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 385 Virastopäällikkö/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 386 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.