Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
21 / 01.12.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 356 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 357 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 358 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 359 Virastopäällikkö/4

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)

Liite 6

Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)

Liite 7

Liite 8

Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)

Liite 9

Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Virastopäällikkö/5

Toimenpideohjelma sosiaali- ja terveysviraston ruotsin kielellä tuotettujen palvelujen kehittämiseksi 2016-2017 (pdf) (html)


§ 361 Virastopäällikkö/6

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2016 (pdf) (html)


§ 362 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2016 (pdf) (html)


§ 363 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit 2016 (pdf) (html)


§ 364 Virastopäällikkö/9

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön ja sosiaali- ja terveysviraston välillä olevien vuokrasopimusten päättäminen (pdf) (html)


§ 365 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Päivi Storgårdin ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykoterapiaa koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 366 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 367 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 368 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.