Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
20 / 24.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 340 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 341 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 342 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 343 Virastopäällikkö/4

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§.)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§.)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§.)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§.)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus 614/2007 6§.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston ruokahuoltopalvelujen kilpailutussuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta sosiaalisessa raportoinnissa kertyvän tiedon säännöllisestä käytöstä päätöksenteossa (pdf) (html)


§ 346 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten asunnon muutostöiden kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

LIITE1 Palvelukuvaus

Liite 2

LIITE2 Tarjouspyyntö

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 4

LIITE4 Sopimusluonnos

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennusteet 31.10.2015 tilanteessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Virastopäällikkö/8

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 349 Virastopäällikkö/9

Kuusikkovertailut 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 350 Virastopäällikkö/10

Esitys kaupunginhallitukselle vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirroista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveysviraston toimipisteiden tilapäiset sulkemiset vuodenvaihteen juhlapyhien aikana (pdf) (html)


§ 352 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveysviraston lastensuojelun johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijat 45-657-15.pdf


§ 353 Virastopäällikkö/14

Hankintaoikaisuvaatimus Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen hammashoitoyksiköiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL. 7 §, 2 mom.)

Liite 4

Plandent Oy:n lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 355 Virastopäällikkö/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.