Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
19 / 10.11.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 321 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 322 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 323 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 324 Virastopäällikkö/4

Valtuutuksen antaminen julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 11 § 1 ja 3 mom)

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Virastopäällikkö/5

Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot (pdf) (html)


§ 326 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen ym. sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 kevätkauden kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 328 Virastopäällikkö/8

Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Virastopäällikkö/9

Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinnan kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (617/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (617/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (617/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (617/2007) 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (617/2007) § 6)

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (617/2007) 6 §)


§ 330 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston ruokahuoltopalvelujen kilpailutussuunnitelma (pdf) (html)


§ 331 Virastopäällikkö/11

Esitys kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakemiseksi (pdf) (html)


§ 332 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloitteesta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä -viraston nimien muuttamisesta terveys- ja hyvinvointilautakunnaksi ja -virastoksi (pdf) (html)


§ 333 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden mahdollisesta uusintakäytöstä (pdf) (html)


§ 334 Virastopäällikkö/14

BEHAR kulttuuriyhdistys ry:n oikaisuvaatimus vuoden 2013 avustuksen takaisinperinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimuksen liitteet allekirjoituksilla 12.9.2015

Liite 4

Pyydetyt lisätiedot oikaisuvaatimukseen 15.10.2015

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 336 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 337 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 338 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 339 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.