Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
18 / 27.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 308 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 309 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 310 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 311 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston asiakaspalautekanavista saatu tieto 2013−2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 312 Virastopäällikkö/5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 313 Virastopäällikkö/6

Suun terveydenhuollon palvelusetelin arvo (pdf) (html)


§ 314 Virastopäällikkö/7

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankintapäätöksen täydentäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen ym. sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n anomuksesta lainojen lyhennysvapaan myöntämiseksi (pdf) (html)


§ 317 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kiinteistöviraston tilakeskukselle Outamon lastenkoti osasto Nelosen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 319 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 320 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.