Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
17 / 13.10.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 293 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 294 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 295 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 296 Virastopäällikkö/4

Vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)


§ 297 Virastopäällikkö/5

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Virastopäällikkö/6

Kotisiivouspalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6 §)


§ 299 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maija Anttilan toivomusponteen koskien Koivusaaren osayleiskaavan hyväksymistä (pdf) (html)


§ 301 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto tilakeskukselle Teinilän lastenkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Virastopäällikkö/10

Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Keskitettyjen palvelujen johtavan ylihammaslääkärin päätös 30.6.2015 § 30

Liite 3

Liite 4

Johtajahammaslääkärin lausunto


§ 303 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 304 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 305 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 306 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 307 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.