Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
16 / 29.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 280 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 281 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 282 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 283 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2015 tilanteessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston ylitysoikeusesitys kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin (pdf) (html)


§ 285 Virastopäällikkö/6

Eräiden lahjoitusrahastojen voittovarojen kohdentaminen (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2015-002552 Lahjoitusrahastojen voittovarat

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 286 Virastopäällikkö/7

Päihdehoitopalvelujen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Virastopäällikkö/8

Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Virastopäällikkö/9

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston turvallisuuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Tarjouspyyntö

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)


§ 290 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 291 Virastopäällikkö/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 292 Virastopäällikkö/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.