Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
15 / 15.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 273 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 274 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 275 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysvirasto, yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, Apotti-hanke (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Virastopäällikkö/5

Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä ((JulkL 7 § 2 mom))

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 278 Virastopäällikkö/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 279 Virastopäällikkö/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.