Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
14 / 01.09.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 254 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 255 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 256 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 257 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysvirasto, yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, Apotti-hanke (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Virastopäällikkö/5

Koillis-Helsingin Seniorit ry:n oikaisuvaatimus vuoden 2013 avustuksen takaisinperinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Koillis-Helsingin Seniorit ry:n oikaisuvaatimus liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Virastopäällikkö/6

Liikuntapeuhis ry:n oikaisuvaatimus vuoden 2013 avustuksen takaisinperinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liikuntapeuhis ry:n oikaisuvaatimus

Liite 3

Liikuntapeuhis ry:n oikaisuvaatimuksen liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Virastopäällikkö/7

Kontulan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus vuoden 2013 avustuksen takaisinperinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kontulan Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Virastopäällikkö/8

Arabialais-suomalaisten perheiden yhdistys ry:n oikaisuvaatimus vuoden 2013 avustuksen takaisinperinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Arabialais-suomalaisten perheiden yhdistys ry:n oikaisuvaatimus liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Virastopäällikkö/9

Suomen Lumme ry:n oikaisuvaatimus vuoden 2013 avustuksen takaisinperinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Suomen Lumme ry:n oikaisuvaatimus liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Virastopäällikkö/10

Oulunkylä-Seura ry:n oikaisuvaatimus vuoden 2013 avustuksen takaisinperinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 3

HEL 2015-007430oikaisuvaatimuksen liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Virastopäällikkö/11

Eron myöntäminen lastensuojelun johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 265 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen SOTE-uudistus 2015 -seminaariin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle rintamaveteraanien uuden palvelupisteen perustamista koskevasta Muurisen ym. valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 267 Virastopäällikkö/14

Hankintaoikaisupäätös Kallion virastotalon 10. kerroksen kalustehankintojen minikilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Julkisuuslain 7§ 2 mom)

Liite 2

Salassa pidettävä (Julkisuuslain 7§ 2 mom)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 269 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 270 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 271 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 272 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.