Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
13 / 18.08.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 231 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 232 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 233 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 234 Virastopäällikkö/4

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asunnon muutostyöt -kilpailutuksen periaatteiden ja ehtojen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)


§ 235 Virastopäällikkö/5

Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun ja hankinnan kilpailutuksen periaatteiden ja ehtojen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) §6))

Liite 2

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6§))

Liite 3

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6§))

Liite 4

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6§) )


§ 236 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen Digitaalinen SOTE 2015 -tapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Laskutusosoite


§ 237 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helena Kantolan ym. valtuustoaloitteesta koskien Lapinlahden Lähde-hankkeen edistämistä (pdf) (html)


§ 238 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Wallgrenin valtuustoaloitteesta vastuullisen robotisaation ohjelman laatimisesta Helsinkiin (pdf) (html)


§ 239 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ikääntyneiden yhteisöllistä asumista ja asumispalvelujen kehittämistä koskevaan valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteeseen (pdf) (html)


§ 240 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2016 - 2018 (pdf) (html)


§ 241 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen toivomusponnesta koskien Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman hyväksymistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Virastopäällikkö/12

Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus päätökseen 15.5.2015 § 23

Liite 2

Johtajahammaslääkärin lausunto

Liite 3


§ 243 Virastopäällikkö/13

Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus päätökseen 15.5.2015 § 22

Liite 2

Johtajahammaslääkärin lausunto

Liite 3


§ 244 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 245 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 246 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 247 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 248 Virastopäällikkö/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 249 Virastopäällikkö/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 250 Virastopäällikkö/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 251 Virastopäällikkö/21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 252 Virastopäällikkö/22

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 253 Virastopäällikkö/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.