Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
12 / 16.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 210 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 211 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 212 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 213 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 2.6.2015 äänestämättä jääneet ehdotukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Virastopäällikkö/6

Sote-lautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen SOTE-uudistus 2015 -seminaariin 4.-5.11.2015 ja Tulevaisuuden terveyskeskus 2015 -tapahtumaan 2.9.-3.9.2015 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön sijaisten määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Virastopäällikkö/8

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen tulorajojen korotus (pdf) (html)


§ 218 Virastopäällikkö/9

Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 219 Virastopäällikkö/10

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaviranomaisen määrääminen (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto Helsingin opetusvirastolle 16.7.2014


§ 220 Virastopäällikkö/11

Hoitosänkyjen ja patjojen vuokrauspalvelun hankinnan kilpailutuksen periaatteet ja ehdot (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetuksen (614/2007) 6 §)


§ 221 Virastopäällikkö/12

Sopimuksen irtisanominen koskien sopimusta kehitysvammaisten nuorten palveluasumisen tilojen ja kalusteiden vuokraamisesta Käpytikkatalossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 222 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi tehtyyn kuntalaisaloitteeseen (pdf) (html)

Liite 1

Adressi, vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi

Liite 2

Kunnan asukkaan aloite, vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi


§ 223 Virastopäällikkö/14

Lagmansgårdenin koulukodin hakemus saatavan osittaisesta perimättä jättämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus saatavan osittaisesta perimättä jättämisestä

Liite 2

Puitesopimus lastensuojelupalvelujen hankinnasta

Liite 3


§ 224 Virastopäällikkö/15

Oikaisuvaatimus koskien sosiaalityöntekijän virkasuhteen päättämistä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 13.4.2015

Liite 2

Lisäys oikaisuvaatimukseen 16.4.2015

Liite 3

Sosiaalityöntekijän vastine johtajapsykiatrin päättämismenettelyn aloittamiseen

Liite 4

Muistio sosiaalityöntekijän kuulemistilaisuudesta 18.3.2015

Liite 5

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus 8.1.2015 ja sosiaali- ja terveysviraston selvitys 1.12.2014

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Virastopäällikkö/16

Oikaisuvaatimus autopaikkavuokrien korvaamista koskevasta viranhaltijapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2015-000537 Oikaisuvaatimus 17.3.2015

Liite 2

Tilapalvelupäällikkö Jaana Lunnelan lausunto 13.4.2015

Liite 3

Lisäselvityksiä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 227 Virastopäällikkö/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 228 Virastopäällikkö/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 229 Virastopäällikkö/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 230 Virastopäällikkö/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.