Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 02.06.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 194 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 195 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 196 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 197 Virastopäällikkö/7

Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Virastopäällikkö/8

Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)


§ 199 Virastopäällikkö/9

Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveys- ja sosiaalineuvontapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu René Hurstin ym. talousarvioaloitteesta koskien sosiaaliasiamiesten määrän lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys kaupunginhallitukselle lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 204 Virastopäällikkö/11

Kariston Säätiön kirjalahjoitus sosiaali- ja terveysvirastolle (pdf) (html)

Liite 1

Lahjakirja

Liite 2

Kariston säätiön säännöt


§ 205 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Hyttisen aloitteesta joukkoliikenne-etuuden palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille (pdf) (html)


§ 206 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetyn lainan laina-ajan pidentämisestä (pdf) (html)


§ 207 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 208 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 209 Virastopäällikkö/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.