Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
10 / 26.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 176 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 177 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 178 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 179 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2018 (pdf) (html)


§ 180 Virastopäällikkö/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta koskien määrärahaa sosiaali- ja terveysviraston keittiöverkkoselvityksen tekemiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien määrärahojen lisäämistä sosiaali- ja terveysviraston raamiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 182 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien kaupungin henkilöstön asemaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 183 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta koskien työllisyydenhoidon määrärahojen lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 184 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien paperittomien henkilöiden asumisratkaisua (pdf) (html)

Liite 1


§ 185 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamista sosiaali- ja terveysvirastoon sekä opetusvirastoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 186 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgren ym. talousarvioaloitteesta koskien Safe Haven –turvaresidenssin perustamista (pdf) (html)

Liite 1


§ 187 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta koskien omaishoitajien virkistysmahdollisuuksien tukemista (pdf) (html)

Liite 1


§ 188 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta decubitus-patjojen hankkimisesta kotona asumisen tukemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 189 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu René Hurstin ym. talousarvioaloitteesta koskien sosiaaliasiamiesten määrän lisäämistä (pdf) (html)


§ 190 Virastopäällikkö/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta koskien määrärahan varaamista psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamiseen kouluille (pdf) (html)

Liite 1


§ 191 Virastopäällikkö/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloitteesta palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan (pdf) (html)


§ 192 Virastopäällikkö/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 193 Virastopäällikkö/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.