Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
09 / 12.05.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 156 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 157 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 158 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 159 Virastopäällikkö/4

Päihdehoitopalvelujen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 10

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 11

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)


§ 160 Virastopäällikkö/5

Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Virastopäällikkö/6

Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §:)

Liite 2

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (hankinta-asetus (614/2007) 6 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Virastopäällikkö/8

Kaupunginhallituksen 23.2.2015 § 21 kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunnalle palauttama asia: Tarkennukset sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lastenvalvojien palvelujen neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämistä koskevasta valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kodin paloturvallisuuden parantamista koskevasta Hakasen ym. valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 166 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ilkka Taipaleen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvitystä koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 167 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaaliasiamiesten selvityksestä vuodelta 2014 (pdf) (html)

Liite 1


§ 168 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Osku Pajamäen ym. valtuutettujen aloitteesta lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 169 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Sosiaali- ja terveyslautakunta.pdf

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Virastopäällikkö/15

Oikaisuvaatimus Metsälän vastaanottokeskuksen kolmen ohjaajan virkaan valinnasta ja asiavirheen korjaaminen (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2014-014097oikaisuvaatimus

Liite 2

Hel 2014-014097 Lisäys oikaisuvaatimukseen 16.1.2015

Liite 3

Hel 2014-014097 Asiakkaan selvitys oikaisuvaatimuksesta

Liite 4

Maahanmuuttajapalvelujen päällikön selvitys

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 172 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 173 Virastopäällikkö/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 174 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 175 Virastopäällikkö/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.