Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
08 / 28.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 134 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 135 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 136 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 137 Virastopäällikkö/4

Valtuutuksen antaminen julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Tieto Welfare & Healthcare Oy ilmoitus asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Virastopäällikkö/5

Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7§ 2. momentti)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7§ 2. momentti)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Virastopäällikkö/6

Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa (pdf) (html)


§ 140 Virastopäällikkö/7

Perhekeskuspilotin valmistelutilanne (pdf) (html)


§ 141 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet (pdf) (html)


§ 142 Virastopäällikkö/9

Pegasos- ja Effica potilastietojärjestelmien käyttöpalvelun jatkaminen (pdf) (html)


§ 143 Virastopäällikkö/10

Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) § 6)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) § 6 )

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) § 6)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Virastopäällikkö/11

Agnes Udd -säätiön voittovarojen kohdentaminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 2


§ 145 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteutumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle sosiaaliasiamiesten lukumäärää koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)


§ 147 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Valokaisen ym. valtuustoaloitteesta kotihoidon kehittämisestä Helsingissä (pdf) (html)


§ 148 Virastopäällikkö/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lastenvalvojien palvelujen neuvonnan ja ajanvarausmahdollisuuksien lisäämistä koskevasta valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 149 Virastopäällikkö/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta mm. mahasyövän riskin seulonnan pilotin käynnistämiseksi (pdf) (html)


§ 150 Virastopäällikkö/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kiinteistövirastolle Uusix-verstaan tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta osoitteessa Parrukatu 4 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Virastopäällikkö/18

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankintaa koskeva oikaisuvaatimus ja päätös hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Virastopäällikkö/19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 153 Virastopäällikkö/20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 154 Virastopäällikkö/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 155 Virastopäällikkö/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.