Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
07 / 09.04.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 119 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 120 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 121 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 122 Virastopäällikkö/5

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarviointi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Virastopäällikkö/6

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 7 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Virastopäällikkö/7

Kaupunginhallituksen 23.2.2015 § 21 kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunnalle palauttama asia: Tarkennukset sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden seurantaraportti 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Virastopäällikkö/8

Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveys- ja sosiaalineuvontapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) § 6)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) § 6)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) § 6)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Virastopäällikkö/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 syyskauden kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 128 Virastopäällikkö/10

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman väliraportti sosiaali- ja terveyslautakunnalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 129 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaostojen jäsenten ja varajäsenten osallistuminen Terve-Sos 2015 -tapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 130 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kehittämisestä Imatran mallin mukaisesti (pdf) (html)


§ 131 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


§ 132 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 133 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.