Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
06 / 24.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 97 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 98 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 99 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 100 Virastopäällikkö/4

Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarviointi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Virastopäällikkö/5

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen (pdf) (html)


§ 102

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 14.4.2015 kokouksen siirtäminen (pdf) (html)


§ 103 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielisten sosiaalipalveluiden seurantaraportti 2015 (pdf) (html)


§ 104 Virastopäällikkö/7

Kaupunginhallituksen 23.2.2015 § 21 kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunnalle palauttama asia: Tarkennukset sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto koskien kaupunginhallituksen päättämien avustusten ja tukien myöntämisperiaatteita ja asukastalojen hallinnon järjestelyä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Virastopäällikkö/9

Vanhusten päivätoiminnan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä ( JulkL 7 § 2 mom)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Liite 7

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Virastopäällikkö/10

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016-2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Virastopäällikkö/11

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 toimintakertomus (pdf) (html)

Liite 1


§ 109 Virastopäällikkö/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 18.2.2015

Liite 2

Liite, Ote pöytäkirjasta

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 110 Virastopäällikkö/12

Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 28.2.2015 (pdf) (html)


§ 111 Virastopäällikkö/13

Gastroskopia (mahalaukuntähystys) -palvelusetelin ottaminen sisätautien poliklinikan yhdeksi palvelun järjestämistavaksi 1.8.2015 alkaen (pdf) (html)


§ 112 Virastopäällikkö/14

Palvelusetelitoiminta kotihoidon järjestämistapana 1.9.2015 alkaen (pdf) (html)


§ 113 Virastopäällikkö/15

Sosiaali- ja terveysviraston turvallisuuspalvelujen kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007)6§)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007)6§)

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 8

Salassa pidettävä ()

Liite 9

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Virastopäällikkö/16

Suonensisäisesti huumeita käyttävien terveys- ja sosiaalineuvontapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Virastopäällikkö/17

Sosiaali- ja terveysviraston toimintojen v. 2015 kesäajan supistukset (pdf) (html)


§ 116 Virastopäällikkö/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän vanhuspalveluohjelman sisältöön ja käsittelyyn liittyvästä ryhmäaloitteesta (pdf) (html)


§ 117 Virastopäällikkö/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 118 Virastopäällikkö/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.