Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
05 / 10.03.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 68 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 69 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 70 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 71 Virastopäällikkö/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponnesta vammaisten joukkoliikennelipun muutosten kustannusten kokonaisvaikutusten selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Virastopäällikkö/7

Al-Birr - Lähimmäisapu ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Al-Birr - Lähimmäisapu ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 73 Virastopäällikkö/8

Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Helsingin Seudun Mielenterveysseura ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 74 Virastopäällikkö/9

Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 75 Virastopäällikkö/10

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimus Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri, kaksiosainen ja sisältää lausunnon

Liite 4

Liite 5


§ 76 Virastopäällikkö/11

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 77 Virastopäällikkö/12

Haagan kansalliset seniorit ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Haagan kansalliset seniorit ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 78 Virastopäällikkö/13

Helsingin Raittiuskeskus ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Helsingin Raittiuskeskus ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 79 Virastopäällikkö/14

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 80 Virastopäällikkö/15

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kannelmäen paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kannelmäen paikallisyhdistys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 81 Virastopäällikkö/16

Oulunkylän Eläkkeensaajat ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Oulunkylän Eläkkeensaajat ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 82 Virastopäällikkö/17

Suomen Omakotiliitto Helsingin piiri ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Suomen Omakotiliito Helsingin piiri ry.

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimus Suomen Omakotiliito Helsingin piiri ry. (ilman allekirjoituksia)

Liite 4

Liite 5


§ 83 Virastopäällikkö/18

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Svenska synskadade i mellersta Nyland rf

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 84 Virastopäällikkö/19

Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus virastopäällikön avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Toisesta maailmansodasta ja vainosta selviytyneiden tukiyhdistys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 85 Virastopäällikkö/5

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain, niin sanotun vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Virastopäällikkö/6

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 tilinpäätös (pdf) (html)


§ 87 Virastopäällikkö/20

Vanhusten päivätoiminnan hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Virastopäällikkö/21

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015–30.4.2017. (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7§ 2. momentti)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Virastopäällikkö/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lastensuojelun ongelmien ja kehittämistarpeiden kartoittamista koskevasta Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 90 Virastopäällikkö/23

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle palveluasuntojen rakentamista koskevasta Pentti Arajärven ym. valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 91 Virastopäällikkö/24

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016-2025 (pdf) (html)


§ 92 Virastopäällikkö/25

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 93 Virastopäällikkö/26

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 94 Virastopäällikkö/27

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 95 Virastopäällikkö/28

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 96 Virastopäällikkö/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.