Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
04 / 24.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 53 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 54 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 55 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 56 Virastopäällikkö/4

Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Virastopäällikkö/5

Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottotoiminnan paikkamuutokset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Virastopäällikkö/6

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain, niin sanotun vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma (pdf) (html)


§ 59 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lakisääteisten ympärivuorokautisten tilapäishoitopaikkojen järjestämistä kehitysvammaisille koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponnesta vammaisten joukkoliikennelipun muutosten kustannusten kokonaisvaikutusten selvittämisestä (pdf) (html)


§ 61 Virastopäällikkö/9

Vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Vahinkoilmoitus


§ 62 Virastopäällikkö/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 63 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 64 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 65 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 66 Virastopäällikkö/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 67 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.