Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
03 / 10.02.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 37 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 38 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 39 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 40 Virastopäällikkö/4

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1.5.2015 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Virastopäällikkö/5

Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2015 (pdf) (html)


§ 42 Virastopäällikkö/6

Lastensuojelun arviointi- ja vastaanottotoiminnan paikkamuutokset (pdf) (html)


§ 43 Virastopäällikkö/7

Sosiaali- ja terveysviraston turvallisuuspalvelujen hankintamenettelyn keskeyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Palvelukuvaus

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Virastopäällikkö/8

Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätöksestä suun terveydenhuollon palvelusetelipalveluntuottajaksi hyväksymisen peruuttamista koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2014-001012oikaisuvaatimus 27.11.2014

Liite 2

Vs. johtavan ylihammaslääkärin lausunto oikaisuvaatimuksesta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Virastopäällikkö/9

Oikaisuvaatimus päätöksestä olla hyväksymättä palveluntuottajaa suun terveydenhuollon palvelusetelipalveluntuottajaksi (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus suun terveydenhuollon palvelusetelipalveluntuottajaksi

Liite 2

Keskitettyjen palveluiden johtavan ylihammaslääkärin päätös 19.12.2014, 55 §

Liite 3

HEL 2015-000936oikaisuvaatimus

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 5


§ 46 Virastopäällikkö/10

Oikaisuvaatimus virkavalintapäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

HEL 2014-014097oikaisuvaatimus

Liite 2

Hel 2014-014097 Lisäys oikaisuvaatimukseen 16.1.2015

Liite 3

Liite 4

hakijalista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Virastopäällikkö/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 48 Virastopäällikkö/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 49 Virastopäällikkö/13

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 50 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 51 Virastopäällikkö/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 52 Virastopäällikkö/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.