Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
02 / 27.01.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 17 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 18 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 19 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 20 Virastopäällikkö/4

Hangonkadun vieroituksen siirtyminen Malmin sairaalaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Virastopäällikkö/5

Käyttösuunnitelmassa 2015 edellytetty selvitys liittyen vammaistyön omaishoidon tuen ja lyhytaikaishoidon yhteensovittamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Virastopäällikkö/9

Tarkennukset lautakunnan käyttösuunnitelmaan 2015 tekemistä vammaistyötä koskevista muutoksista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 23 Virastopäällikkö/6

Kilpailutuksen periaatteiden hyväksyminen kuntouttavan työtoiminnan hankintaan (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankinta-asetus (614/2007) 6§)


§ 24 Virastopäällikkö/7

Kotihoidon asiakkaiden ateriavaihtoehdot ja -maksut vuonna 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Virastopäällikkö/8

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2014 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet (pdf) (html)


§ 26 Virastopäällikkö/10

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen tilaselvitys (pdf) (html)


§ 27 Virastopäällikkö/11

Microsoft EA (Enterprise Agreement) ja SA (School Agreement) sopimukset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Virastopäällikkö/12

Myöhästyneistä vuoden 2015 avustushakemuksista päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Mannerheimin lastensuojeluliitto

Liite 2

Avustushakemus Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö - pelastakaa Suomen nuoret ry

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen Terveystaloustieteen päivään 6.2.2015 (pdf) (html)

Liite 1


§ 30 Virastopäällikkö/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteesta Vuosaaren terveysaseman ajanvarauksesta kertovan laitteen hankkimiseksi (pdf) (html)


§ 31 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 32 Virastopäällikkö/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 33 Virastopäällikkö/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 34 Virastopäällikkö/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 35 Virastopäällikkö/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 36 Virastopäällikkö/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.