Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
01 / 13.01.2015Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Virastopäällikkö/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Virastopäällikkö/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Virastopäällikkö/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 4 Virastopäällikkö/4

Valtuutuksen antaminen julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Valtakirja


§ 5 Virastopäällikkö/5

Esitys kaupunginhallitukselle sairaala-apteekin toimintojen luovutuksesta HUS-Apteekki -liikelaitokselle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 3

Liite 9

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Virastopäällikkö/6

Hangonkadun vieroituksen siirtyminen Malmin sairaalaan (pdf) (html)


§ 7 Virastopäällikkö/7

Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissalaitoksen Auroratalosta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Virastopäällikkö/8

Palvelusetelitoiminta vammaisten ja kehitysvammaisten harkinnanvaraisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 1.3.2015 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Virastopäällikkö/9

Palvelusetelitoiminta alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiakkaiden lakisääteisen lyhytaikaishoidon järjestämistapana 1.3.2015 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Virastopäällikkö/10

Eräiden määrärahojen siirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in välillä (pdf) (html)


§ 11 Virastopäällikkö/11

Palveluiden hankkiminen Helsingin kaupungin Palvelut Oy:ltä sosiaali- ja terveysvirastolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 12 Virastopäällikkö/12

Kotihoidon asiakkaiden ateriavaihtoehdot ja -maksut vuonna 2015 (pdf) (html)


§ 13 Virastopäällikkö/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta laajamittaisiin ja pitkäkestoisiin sähkökatkoihin varautumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Virastopäällikkö/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 15 Virastopäällikkö/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 16 Virastopäällikkö/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.