Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
21 / 03.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Selvitys sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien osallisuussuunnitelmien toimeenpanosta (pdf) (html)


Asia/4

Valtion Helsingin kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2020 (pdf) (html)


Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjärjestöt

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveys- ja päihdetyö

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Vammais- ja kehitysvammatyö

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Maahamuuttajajärjestöt

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2020 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmeneviin yllättäviin tarpeisiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Monialayhdistykset

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/13

Hoitosänkyjen ja painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Risto Rautavan ym. valtuustoaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien HUSin ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HUSin lausunto valtuutettu Muurisen aloitteesta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Outi Alasen ym. valtuustoaloitteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksikön perustamista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n ryhmäaloitteeseen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Eron myöntäminen pohjoisen palvelualueen johtajalle ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


Asia/20

Oikaisuvaatimus tilapäismajoituspalvelun hankinnasta (Pääkaupungin turvakoti ry) (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.11.2019, Pääkaupungin Turvakoti ry

Liite 2

Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, pöytäkirjanote 17.10.2019

Liite 3

Oikaisuvaatimus 7.11.2019, liite, palvelukuvaus

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA