Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
13 / 13.08.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Tilapäismajoituspalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§ 138§)


Asia/5

Rintamaveteraanien maksuton kotihoito ja tukipalvelut ajalla 1.9.‒30.10.2019 (pdf) (html)


Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan toivomusponnesta koskien murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnattua perhevalmennusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020‒2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän ym. talousarvioaloitteesta koskien matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämistä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Reetta Vanhasen ym. talousarvioaloitteesta koskien mielenterveyshoitajien vakanssien lisäämistä perusterveydenhuoltoon (pdf) (html)

Liite 1


Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien lastenpsykiatrin palkkaamista lastensuojelun tukemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloitteesta koskien eläkeläisten liikkumisen tukemista (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien maksutonta joukkoliikennettä helsinkiläisille pienituloisille vanhuuseläkkeellä oleville (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien geronomeja ja moniammatillisuutta kotihoitoon (pdf) (html)

Liite 1


Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Kati Juvan ym. talousarvioaloitteesta koskien virtuaalista ryhmätoimintaa yksinäisille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloitteesta koskien hoito-/hoiva-apulaisten lisäämistä Helsingin monipuolisiin palvelukeskuksiin (pdf) (html)

Liite 1


Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen ym. talousarvioaloitteesta koskien omaishoidon tuen vapaapäivien maksuttomuutta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta koskien ikäihmisten monipuolisen palvelukeskuksen rakentamista Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon ym. talousarvioaloitteesta koskien ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistamista. (pdf) (html)

Liite 1


Asia/20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloitteesta koskien erityistä tukea tarvitsevien 10‒16-vuotiaiden nuorten tukea (pdf) (html)

Liite 1


Asia/21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloitteesta koskien aikuissosiaalityön resursseja (pdf) (html)

Liite 1


Asia/22

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jenni Pajusen ym. talousarvioaloitteesta koskien julkisten lapsettomuushoitojen tarjoamista yksin lasta toivoville naisille ja naispareille (pdf) (html)

Liite 1


Asia/23

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA