Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
23 / 18.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Suun terveydenhuollon Ruskeasuon toimintojen korvaavien tilojen (Haartmaninkatu 1) tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/6

Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


Asia/7

Muutos sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2019 myöntämään lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemista koskevaan avustuspäätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

Sotainvalideille jaettavien lounasseteleiden arvo 1.1.2019 lukien (pdf) (html)


Asia/10

Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemien johtajalääkärin viran hakumenettelyn uusiminen ja viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo


Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA