Sosiaali- ja terveyslautakunta
21 / 04.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Valtion kaupungille luovuttamien kuolinpesien varojen käyttäminen järjestöjen avustamiseen vuonna 2019 (pdf) (html)


Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Lapset ja lapsiperheet

Liite 3

Liite 4


Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Nuoret ja aikuiset

Liite 3

Liite 4


Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Ikäihmiset

Liite 3

Liite 4


Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Kansanterveysjärjestöt

Liite 3

Liite 4


Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Mielenterveystyö ja päihdetyö

Liite 3

Liite 4


Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot näkyvissä Vammais- ja kehitysvammatyö

Liite 3

Liite 4


Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 maahanmuuttajatyön tukemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot näkyvissä Maahanmuuttajatyö

Liite 3

Liite 4


Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille vuodelle 2019 monialayhdistysten toiminnan tukemiseen sekä varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän ongelman hoitamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Avustusesitykset ja hakijoiden taloustiedot Monialayhdistykset

Liite 3

Liite 4


Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee toimeentulotuen muutoksista heikompiosaisille aiheutuneiden ongelmien korjaamista (pdf) (html)

Liite 1


Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA