Sosiaali- ja terveyslautakunta
05 / 13.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Kallion perhekeskuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

hakijaluettelo


Asia/5

Drumsö Pensionärer rf:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Drumsö pensionärer ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/6

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Helsingin seudun elatusvelvolliset ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/7

Kaapatut Lapset ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Kaapatut Lapset ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/8

Leirikesä ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Leirikesä ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/9

Maria Akatemia yhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Maria Akatemia yhdistys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/10

Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osaston oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Suomen Punaisen Ristin Pohjois-Helsingin osasto

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/11

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/12

Kynnys ry:n oikaisuvaatimus toimialajohtajan avustuspäätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus Kynnys ry.

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matti Parpalan paperittomien palvelujen seurantaa koskevan ponnen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin valtuustoaloitteeseen maahanmuuttoyksikön resurssien tarkistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/15

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Rantasen omaishoitajien liikuntapalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/16

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta koskien seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/17

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/18

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Tanskaan 18.−20.4.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA