Sosiaali- ja terveyslautakunta
01 / 16.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto valtuutettu Maria Ohisalon leipäjonoja koskevasta toivomusponnesta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttamisen seurannasta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta koskien mittarien kehittämistä palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänäpito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA