Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
23 / 19.12.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


Asia/3

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekatsaus 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Ikääntyneiden asiakkaiden sekä ikääntyneiden erityisryhmien ja muiden erityisryhmien päivätoiminnan hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste, Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)


Asia/5

Palvelusetelin käyttöönotto lasten ja aikuisten toimintaterapian järjestämisessä (pdf) (html)


Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 käyttösuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Etelä-Suomen aluehallintoviraston pyynnöstä tehtyyn selvitykseen Helsingin kaupungin kotihoidon toiminnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA