Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 21.06.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 122 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 123 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 124 Asia/3

Uudenmaan hyvinvointialueiden lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 11

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 15

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 16

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 17

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 18

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 19

Salassa pidettävä (Salassapidettävä HankL 1397/2016 60 §, 138 § )

Liite 20

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k, HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 21

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 22

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 23

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/4

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluhankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 126 Asia/5

Suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskuksen henkilökunnan palveluhankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 127 Asia/6

Suun terveydenhuollon hoitajavuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 15

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)


§ 128 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta työryhmän asettamisesta määrittelemään sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/8

Oikaisuvaatimus koskien sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöstä 4.5.2022 § 83 vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 17.5.2022

Liite 2

Liite 3

Oikaisuvaatimus 17.5.2022, saate 23.5.2022

Liite 4

Liite 5

Oikaisuvaatimus 17.5.2022, liite, avustajan henkilöstökustannus vs. palvelusetelin arvo

Liite 6

Oikaisuvaatimus 17.5.2022, liite, avustajien henkilöstökustannukset 30042022 +1,5%

Liite 7

Oikaisuvaatimus 17.5.2022, liite, avustajien henkilöstökustannukset 30042022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/9

Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry:n oikaisuvaatimus koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan erillistä avustuspäätöstä 12.4.2022 § 75 iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus, Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Kunnalliset eläkeläiset ry avustushakemus

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/10

Puistolan Pyry ry:n oikaisuvaatimus koskien sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan erillistä avustuspäätöstä 25.4.2022 § 80 iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 10.5.2022

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Puistolan Pyry ry Avustushakemus

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/11

Oikaisuvaatimus koskien johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttämistä sijoituksen sosiaalityön yksikössä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.5.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 3.5.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/12

Oikaisuvaatimus koskien johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttämistä lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yksikössä (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 3.5.2022

Liite 2

Oikaisuvaatimus 3.5.2022, saate

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/13

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 135 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.