Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
17 / 05.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 236 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 237 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 238 Asia/3

Terveysasemien ja keskitettyjen palvelujen hoitajavuokrauksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantamista (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

HUSin lausunto

Liite 3

HUS: Synnytyksen aikainen hoito ja menettelytavat potilaan oikeuksien, itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden varmistamisen näkökulmasta


§ 240 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silja Sandelin Borgasdottirin ym. valtuustoaloitteesta koskien kätilöiden työympäristöä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettisiä periaatteita avustuksen saamisen edellytyksenä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/7

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)


§ 243 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.