Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
12 / 19.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 159 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 160 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 161 Asia/3

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaistyön johtajan virkasuhteeseen ottaminen, työavain 7-581-18 (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo, työavain 7-581-18


§ 162 Asia/4

Perhe- ja sosiaalipalvelujen nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan virkasuhteeseen ottaminen, työavain 7-761-18 (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo, työavain 7-761-18


§ 163 Asia/5

Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 11

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 12

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 13

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 14

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 15

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 19

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 20

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 21

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)


§ 164 Asia/6

Kotihoidon optimointiohjelman hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)


§ 165 Asia/7

Potilassänkyjen huolto- ja korjauspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)

Liite 10

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016, 60 §, 138 §)


§ 166 Asia/8

Matkapalvelujen liikennöinnin suorahankinta kilpailutuksen valmisteluaikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/9

Kouluterveydenhuollon palvelujen myyminen Helsingin eurooppalaiselle koululle ja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen myyntiä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 168 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle huumeriippuvaisten tuettuja tiloja koskevasta valtuutettu Kati Juvan aloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/11

Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 30.4.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2019−2028 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/13

HYKS-alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2018–2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Asia/14

Selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytäminen leipäjonoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/15

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/16

Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä (pdf) (html)


§ 175 Asia/17

Perhehoitajan vapauttaminen hoitopalkkioiden takaisinperinnästä (pdf) (html)


§ 176 Asia/18

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 177 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 178 Asia/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.