Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
17 / 24.10.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 274 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 275 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 276 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan ja talouden ennuste 31.8.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/4

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/5

Kuntoutuksen osaamiskeskuksen Helsingin kaupungille vuonna 2018 jäävien toimintojen ja kaupunginsairaalan yhdistäminen uudeksi palveluksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuudessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 279 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänäpito (pdf) (html)


§ 280 Asia/7

Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan avoimen viran määräaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 282 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)


§ 283 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 284 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA