Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
12 / 22.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 208 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 209 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 210 Asia/3

Helsingin kaupungin neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan yhdistäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 211 Asia/4

Sosiaali-ja terveystoimialan talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelma 2019−2020 (pdf) (html)


§ 212 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteeseen päiväkotien ja koulujen sisäilma- ja peruskorjauksista (pdf) (html)


§ 213 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloitteesta ikääntyneiden liukastumisturmien ehkäisystä kenkien liukuestein (pdf) (html)


§ 214 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kiireettömien terveyspalvelujen järjestämisestä (pdf) (html)


§ 215 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi (pdf) (html)


§ 216 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen määrärahojen lisäämiseksi (pdf) (html)


§ 217 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hätämajoituksen järjestämistä koskevista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta ehdotuksiksi toimenpiteistä paperittomien tilanteen johdosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Asia/12

JH Hammastuotteen oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. JH Hammastuote Oy:n oikaisuvaatimus

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7§ 2 mom)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Asia/13

Hammasväline Oy:n oikaisuvaatimus suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1. Hammasväline Oy:n / Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy. Oikaisuvaatimus 12.7.2017

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)


§ 221 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 222 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA