Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
11 / 15.08.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 189 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 190 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 191 Asia/3

Munkkiniemen palvelukeskuksen ja päivätoiminta Sinilinnun ruokapalvelujen käyttöoikeussopimuksen kilpailutus (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

Liite 7

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

Liite 8

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 9

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

Liite 10

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))

Liite 11

Salassa pidettävä (Hankintalaki 1397/2016 60 §, 138 §))


§ 192 Asia/4

Toimeentulotuen sähköisen asioinnin ylläpitopalvelujen optiokauden 2018 käyttö (pdf) (html)

Liite 1

ATJ_eAsiointi_Muutossopimus T303134.docx

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimialan talouden ja toiminnan ennuste 31.5.2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 194 Asia/6

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle muutoksenhakujen käsittelyajan lyhentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja käsittelyajan lyhentymisestä (pdf) (html)


§ 195 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hätämajoituksen järjestämistä koskevista toimenpiteistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta ehdotuksiksi toimenpiteistä paperittomien tilanteen johdosta (pdf) (html)


§ 197 Asia/9

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoryhmän Terve Helsinki ryhmäaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 198 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sanna Vesikansan ym. aloitteesta Helsingin omissa ammattiopistoissa opiskelevien harjoittelupaikoista (pdf) (html)

Liite 1


§ 199 Asia/11

Viranhaltijan palkan takaisinperintää ja palkkasaatavan osittaisesta tai kokonaan suorittamisesta vapauttamista koskeva päätösvalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/12

Nordic Adoption Council järjestön jäsenyydestä eroaminen (pdf) (html)


§ 201 Asia/13

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen osallistuminen koulutustapahtumaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 202 Asia/14

Vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/15

Sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupalvelujen asiakasmaksut -yksikön asiakasmaksupäällikön viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätöksestä

Liite 2

Selvitys ja mielipide virkaa koskevaan kuulemiseen liittyen

Liite 3

Virkaan otetun selvitys ja mielipide virkaa koskevaan kuulemiseen liittyen 6.6.2017

Liite 4

kuuleminen, saap. 8.6.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 205 Asia/17

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 206 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 207 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA